Günümüzün piyasa şartlarında rekabetin geldiği durum, “erken çıkan çok yol alır” yapısında. Bu nedenle özellikle teknoloji sektöründe bir ürünü rakiplerden önce piyasaya çıkarmak çok önemli.. Seri üretim yapılan sektörlerin çok küçük bir kısmında, hemen hiçbir değişiklik yapamadan sabit ciro sağlamak mümkün..Ama bir çok iş dalı için yenilikçilik bir tutunma şartı. Özellikle teknolojik sektörler için yeni bir fikrin oluşmasından uygulamanın piyasaya sürülmesine kadar geçen süre kabaca en fazla 12-15 hafta arasında olmalıdır. Bu dinamik hızı kaçıranlar, eğer rekabetin olduğu bir piyasada boy gösteriyorlarsa, treni de kaçırabilirler.

Büyük düşünen, lider olan veya lider olmak isteyen şirketler bu nedenle Araştırma –Geliştirme’ye (Ar-Ge) önem verirler. Hatta yeniliğe, Ar-Ge’ye, mevcut ürünlerinin üretiminden daha çok önem verirler.

Ar-Ge, bir araya gelip birleşince tekil kullanım anlamlarından biraz uzaklaşıyor gibi görünen iki kavramı içerir :

Araştırma, bugün veya yarın için, belirli bir uygulamada kullanma için, ticari veya bilimsel amaçlar için yararlı bilgileri edinme, toplama, ortaya çıkarma ve kullanıma sunma olarak özetlenebilir.

Geliştirme ise daha somut bir kavram.. Ticari veya bilimsel maksatla, araştırmalarla ortaya çıkarılan bilgileri kullanarak mevcut durumu iyileştirme, bilgileri uygulamaya dönüştürme, hatta daha keskin bir ifadeyle üretime, kullanıma sunmadır.

Ar-Ge’ye çok önem veren bir şirketiz..!

Peki Ar-Ge ne amaçla çalışır? İnsanlık için çalışır, bilimsel Ar-Ge yapılır ve insanlığın yararına sonuçlar amaçlanır. İş sektöründe rekabette öne geçmek için, pazarlama gücünü, satışlarını arttırmak için, prestij için çalışır. Evet, bir çok şirket için “Ar-Ge yapıyoruz!” diyebilmek şirketin adını yüceltir.

Yukarıda tanımlarını verdiğim Araştırma-Geliştirme’nin kısaltması olan Ar-Ge, yaygın olarak anlamından çok uzakta kullanılmakta. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki araştırma kısmı çok iddialı bir ifade. İş sektöründe araştırma yapan şirket sayısı çok az.. Araştırmayı daha çok Kamu Kurumları, Araştırma Kuruluşları ve bolca da akademik kurumlar, yani akademisyenler yapar. Geliştirme, tanımında da vurguladığım gibi biraz daha uygulamaya yönelik kavramdır.

Ar-Ge mi, Ür-Ge mi???

Şirketlerde Ar-Ge olarak telaffuz edilen yapı yaygın olarak Ür-Ge, yani Ürün Geliştirmedir. Ürün Geliştirme daha ticari amaçlıdır. Yenilikçi yönü daha az olan belirli tekniklerin ard arda uygulanmasıdır. Mevcut ürünlerin üzerine iyileştirme yapma veya Ar-Ge ile ortaya çıkarılmış bilgileri kendi ürününde uygulamaktır. Ür-Ge maliyeti çoğu zaman Ar-Ge maliyetinden çok daha düşüktür çünkü hazır bir altyapı değerlendirilir.

Bütün bunlar gözönüne alındığında özellikle orta ölçekli faaliyet gösteren şirketlerin sıkça Ür-Ge, ama belirli periyotlarda Ar-Ge yapmasının elzem olduğu çıkarılabilir.