Yayınlar

 

Tezler

1.  Akses, A., “Zamanla Hızlı Değişen Gerilimlerde Boşalma Olaylarının İncelenmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2006

2.  Akses, A., “Darbe Gerilimleri, Yıldırım ve EMP Üreteçleri”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2001

 

Akademik Yayınlar

1.  Akses, A., Yılmaz, O., Civgin, A., Yelek, O.E., “Uzaktan Test Yönetimi için Akıllı Dönüşüm Uygulaması”, YÖNAR/MU’21, 2-4 Nisan 2021

2. Akses, A., Kalenderli, Ö., “Flashover Processes Between Conductive Paths on a Circuit Board Under Very Fast Impulse Voltages”, IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, Vol.10, No.1, March 2010

3.  Akses, A., Kalenderli, Ö., “Zamanla Hızlı Değişen Gerilimlerde Boşalma Olaylarının İncelenmesi”, İTÜ Dergisi/d (Journal of İstanbul Technical University), Vol. 7, No. 2, April 2008

4.  Akses, A., Kalenderli, Ö., “Bir Dik Cepheli Yıldırım Darbe Üreteci Tasarımı ve Yapımı”, Yüksek Gerilim Çalıştayı, TÜBİTAK-UME, Kocaeli, Ekim 24-26, 2007

5.  Akses, A., Kalenderli, Ö., “Electromagnetic Characteristic of High Voltage Dc Corona”, The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, İstanbul/Turkey, May 11-16, 2003

6.  Akses, A., Kalenderli, O., Yürekli, A.İ., Kumbasar, A.H., “Design and Construction of a 12 kV Impulse Generator”, EMC Europe 2002, International Symposium on Electromagnetic Comapatibility, Sorrento/Italy , pp.257-260, September 9-13, 2002

7.  Akses, A, Yazıcı, M., Kalenderli, Ö., Baran, E., “Electromagnetic Interfenece From a Lightning Impulse Generator”, IEE MEDPOWER 2002, 3rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Athens/Greece, paper MED 02-052, November 4-6, 2002 Symposium, 2002, Athens/Greece

8.  Üstüner, F., Akses, A., Araz, İ., Çolak, B., “A Method for Evaluating the Shielding Effectiveness of Small Enclosures”,  2001 IEEE EMC Symposium, 2001, Montreal/Canada

 

Profesyonel Yayınlar

1.  Haftalık “Herkese Bilim Teknoloji“ Dergisinde Teknik Köşe Yazıları

2. “Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve Verimlilik“, IRENEC’21-Davetli Panelist, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı

3. Akses, A., “Endüstri 4.0 ve Devrimin Türkiye’ye Etkileri“, Röportaj, Independent Turk

4. Akses, A., “Bulut Teknolojisi: Gazeteciler İçin Artıları ve Eksileri“, Röportaj, Journo

5. Akses, A., “ElektroStatik Boşalma Bağışıklık Deneyleri”, GAZETENTES Periyodik Yayın, Kasım 2014

6. Akses, A., “Elektronik Cihazlarda EMC Testleri“, GAZETENTES Periyodik Yayın, Nisan 2014

7.   Ozkan, B., Akses, A., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Ülkemizdeki Durum”, 3e Electrotech Dergisi, Sayı 233, Kasım 2013

8.   Akses, A., “Ölçü Aletlerinde Kalite, Test ve Standartlar“, GAZETENTES Periyodik Yayın, Nisan 2013

9.    Akses, A., “Kamu Hizmetlerinde Ölçümbilim Paneli”, 8. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Davetli Panelist-Konuşmacı, 26 Eylül 2013

10.    Akses, A., “ENTES Elektronik Kalite ve Test Mühendisliği Üzerine Söyleşi”, ST Elektrik-Enerji Dergisi, Sayı 50, Ağustos 2013

11.    Akses, A., “EMC Test Ortamlarına Genel Bakış”, 3e Electrotech Dergisi, Sayı 222, Aralık 2012

12.    Akses, A., “EMC Standartları, Avrupa Birliği ve CE”, BEST: Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol Sistemleri Dergisi, Sayı 137, Kasım 2012

13.    Akses, A., “EMC Standartları, Avrupa Birliği ve CE”, 3e Electrotech Dergisi, Sayı 219, Eylül 2012

14.    Akses, A., “Gündelik Yaşamda Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)”, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı 277, Haziran 2012

15.   Akses, A., “TEMPEST Cihaz Tasarımı”, TÜBİTAK BİLGEM Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Mayıs 2010

16.   Akses, A. “Yeni Nesil TEMPEST PC: miniTPC”, MSI: Military Science&Intelligence, Cilt 5, Sayı 47, Eylül 2009