Uzmanlık Alanları

Üst Düzey Yönetim

Yönetim ve Operasyon Stratejileri, Organizasyon Kurma, Fizibilite Analizleri ve Yatırım, Stratejik Planlama, Uzun Dönem Yol Haritası.

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

Elektrik-elektronik-elektromekanik sektörlerinde ihtiyaç duyulan Ar-Ge yapılanmasını sağlama, altyapı ve ekip oluşturma, akademik ve bilimsel çalışma yöntemleriyle endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme yapan Ar-Ge organizasyonu oluşturma ve yönetme. Proje Yönetim Sistemi geliştirme ve kurum ve kuruluşlara uyarlama.

Ar-Ge, Üretim, Kalite ve Test bölümleri başta olmak üzere teknik bölümlerin stratejik kurgulanması ve organizasyonunu yapma ve teknik ekiplere liderlik etme.     

Kalite Sistemi Yönetimi

ISO 9001 gereği Kalite Yönetim Sistemi kurma, belgelendirme, yönetim sistemini kurum ve kuruluşlara adapte etme. Tüm kalite kontrol aşamalarının (Giriş Kalite Kontrol, Proses Kontrol, Çıkış Kalite Kontrol, Kalite Dokümantasyonu vb.) sistematiğini kurma, geliştirme, yönetme. CE markalamasının gereklerini sağlama, TSE, CSA, UL, KEMA-DEKRA, TÜV vb. sertifikasyon kuruluşlarından ürün belgelendirme.

Test Mühendisliği

Kalite Sistemi ve Ar-Ge çalışmalarının gereği olarak elektrik-elektronik-elektromekanik sistemler ve cihazlar için test altyapısı ve test ortamı kurma, gerekli ulusal ve uluslararası standartlara göre testlerini gerçekleştirme. LVD, EMC, Mekanik, Klimatik, Çevresel, İşlevsel testleri planlama, organize etme, gerçekleştirme. Tasarım aşamasında gerçekleştirilen testlere göre devre, cihaz veya sistemde iyileştirme önerilerinde bulunacak mühendislik ekibi organize etme. Ölçüm doğruluğu ve kalibrasyon laboratuvarı kurma ve geliştirme.

İleri Elektronik ve Bilgi Güvenliği 

Elektromanyetik formdaki bilgi güvenliği (TEMPEST) konusunda literatür oluşturma, test altyapısı kurma, yönerge ve standart hazırlama, uygunluk kontrollerini sağlama ve uygunluğu onama, TEMPEST cihaz-bina testleri, TEMPEST güvenli cihaz, bina ve tesisat tasarımı, cihaz üretimi. Optik, akustik, elektromanyetik konularında ileri bilgi güvenliği gereklerini belirleme ve uygulama. İleri elektronik konularında Ar-Ge yönetimi.

EMI / EMC 

Elektromanyetik Uyumluluk (EMI / EMC) konusunda test laboratuvarı kurma, sivil-askeri standartlara göre test altyapısı hazırlama, testleri gerçekleştirme. EMC uyumlu cihaz-sistem tasarımı, PCB düzeyinde EMC, tasarım veya iyileştirme konusunda danışmanlık, EMI / EMC konusunda Ar-Ge yönetimi, uygulamalı ve teorik çalışmalar. Başlangıç – Orta – İleri düzeyde EMI / EMC eğitimleri.  

Eğitim / Danışmanlık

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi başta olmak üzere, Test Mühendisliği Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, İleri Elektronik ve Bilgi Güvenliği, EMC, TEMPEST, LVD testleri, standartları ve standartlara uygun tasarım yöntemleri konularında eğitim, danışmanlık ve organizasyon.

Elektrik / Tesisat 

Kurum, kuruluş, ofis veya işletmelerin zayıf akım-kuvvetli akım ve topraklama tesisatlarının yönerge-yönetmeliklere uygun tesis edilmesi konusunda danışmanlık ve test hizmetleri, tasarım desteği, bilgi güvenliği kriterlerini sağlamak için liderlik etme.

Yüksek Gerilim Tekniği 

Elektromanyetik darbe (EMP), yıldırım, yüksek güçlü mikrodalga vb. konularda üretim, korunma, test ortamları hazırlama, testleri gerçekleştirme. Genel olarak yüksek gerilim alanlarında uygulamalı ve teorik çalışmalar.

Sivil / Askeri Standardizasyon 

Elektromanyetik Uyumluluk, Güvenli Enerji / Veri Tesisatı, TEMPEST vb. konularda ulusal standart ve yönerge oluşturma, yönerge ve standartlara uygunluk kontrolü yapma, onaylama.