TEMPEST

Bütün elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar, çalışmaları sırasında doğaları gereği çevrelerine elektromanyetik enerji yayarlar. TEMPEST, “gizlilik dereceli” bilgi işleyen elektrikli ve elektronik teçhizattan kaynaklanan istem dışı elektromanyetik enerji yayınımlarını ve bu yayınımların araştırılması, incelenmesi ve kontrol altına alınmasını ifade eden bir terimdir.

Yaygın olarak bilinenin aksine, TEMPEST bir kısaltma değil, bunu ilk kullanan A.B.D. Ulusal Güvenlik Teşkilatının (NSA) koyduğu bir “kod ad”dır. Elektrikli cihazlarda işlenen bilgilerin elektromanyetik ışıma ile ortama yayıldığını A.B.D. 1950’li yıllarda keşfetmiş, İngiliz istihbarat teşkilatı ise 1960’lı yıllarda konunun farkına varmıştır. Kamuya açık ilk TEMPEST deneyi ise Hollandalı bir mühendis tarafından 1985 yılında yapılmış ve yayınlanmıştır. Ülkemizde bu konu üzerine çalışmalar özellikle TÜBİTAK’ta 90’lı yıllardan bu yana gerçekleştirilmekte, başta Kamu kurumlarında olmak üzere konunun farkındalığı hızla artmaktadır.

TEMPEST, elektromanyetik girişimin (electromagnetic interference, EMI) doğal bir sonucudur. Bu nedenle alınması gereken karşı tedbirler de birer elektromanyetik girişim probleminin çözülmesi şeklindedir. Bilgi işleyen bir cihaz (bilgisayar, ekran, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi vb.) çalışırken çevresine havayı kullanarak uzaysal ışıma yoluyla, içinden çıkan kabloları kullanarak iletkenlik yoluyla elektromanyetik yayınımda bulunur. Bu yayınımların uzak mesafeden alınıp (alıcı anten, prob vb. vasıtasıyla) işlenmesinden sonra, kaynak durumundaki cihazın o anki işlediği bilgilere ulaşılabilir. Uzaysal ışıma yoluyla yayılan enerjiyi yüz metre civarında bir mesafeden almak mümkünken, iletkenlik yoluyla oluşan kaçaklarda bu mesafe kilometre mertebesine çıkabilmektedir.

TEMPESTDoğrudan TEMPEST kaçaklarını elde etmek için kaynaktan çıkan elektromanyetik enerjiye veya kaynağa bağlı herhangi bir iletkene ulaşmak gerekiyor olsa da, dolaylı TEMPEST kaçaklarında kaynak durumundaki cihaz veya kablonun yakınında bulunan bir iletkene ulaşmak yeterlidir. Örneğin hedef kaynak durumunda bulunan bir bilgisayara veya bu bilgisayarın içinden çıkan bir kabloya belirli bir mesafeden daha yakın geçen herhangi bir rastlantısal iletken (telefon kablosu, su borusu, kalorifer tertibatı vb.), cihazdan çıkan enerjiyi  bir alıcı anten gibi üzerinde toplar ve yetkisiz kişilerin eline geçebilecek şekilde kontrolsüz bölgelere taşıyabilir.

TEMPEST karşı tedbirleri, kullanılan cihazlarda, binalarda veya bina tesisatında bir takım iyileştirmelerin ve düzenlemelerin yapılmasını öngörür. Bunun için cihaz ve bina testlerini açıklayan, bina tesisat uygulamalarını kısıtlayan, doğruya yönlendiren ulusal ve uluslar arası ama genel olarak askeri dokümanlar (standartlar, yönergeler vb.) kullanılmaktadır.

Uzaysal ışıma yoluyla oluşan bilgi kaçaklarına karşı ekranlama (shielding, Faraday kafesi uygulaması), bağlama, topraklama gibi çözümler kullanılmakta, iletkenlik yoluyla oluşan kaçaklar ise temel olarak filtreleme ile aşılabilmektedir. TEMPEST özellikli bir filtre, standartların öngördüğü sınırlar dahilinde bir iletkenden geçmesi gereken işarete izin verip, geçmesi istenmeyen işaretleri (TEMPEST kaçaklarını) durduran cihazdır. TEMPEST kaçaklarından arınmanın en güvenilir çözümü ise TEMPEST tedbiri alınmış cihazlar, kısaca TEMPEST cihazlar (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, klavye vb.) kullanmaktır. Bu cihazlar TÜBİTAK – UEKAE bünyesinde ulusal olarak tasarlanıp geliştirilmektedir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak veya görüşlerinizi bildirmek için lütfen

contact

adresine e-posta atınız.