Tezler

1.  Akses, A., “Zamanla Hızlı Değişen Gerilimlerde Boşalma Olaylarının İncelenmesi”, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2006

2.  Akses, A., “Darbe Gerilimleri, Yıldırım ve EMP Üreteçleri”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2001