Özellikle seri üretilen ürünleri kıyaslarken öncelikle kaliteli olanı tercih ederiz. Ancak kalite somut bir kavram olmadığına göre tercihimizi neye dayanarak yapacağız? Tabii ki çeşitli kontrollerden geçirilmiş ve sonucunda raporlanmış olan ürünü seçeceğiz. İşte bu cevap, kalitenin bir takım testlerden olumlu sonuç alınmış, kontrolleri olumlu sonuçlanmış ürünleri işaret ettiğini gösteriyor.

Tam da bu noktada Kalite Testleri devreye giriyor..Aslında kalite testleri adıyla bir sınırlama yapmak çok doğru değil. Çünkü ürüne uygulanabilecek sayısız test yaratmak mümkün. Testlerin sektöre göre farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak ortak bir başlık, ürünün görevlerini kabul edilebilir olarak yerine getirebildiğinin doğrulandığı testlerdir. Bu testlere genel olarak İşlev Testleri denir.

İşlev Testleri

Bir voltmetrenin ölçme uçlarına bağlanan gerilimi doğru ölçmesi, bilgisayar ekranının verilen görüntüyü doğru göstermesi, ürün ambalajının ürünü koruyucu ve bir arada tutucu özellikte olması, arabanın merkezi kilit sisteminin her basışta sorunsuz açma kapama yapabilmesi vs… Bunlar zaten beklenen özelliklerin karşılanmasıdır. İşlev testleri genel olarak kullanma kılavuzunda belirtilen işlevlerin kontrolüdür. Dolayısıyla kuralları genelde üretici firma koyar.

Estetik Test

Karşılanması beklenen diğer bir doğrulama, satınalınan ürünün eksiksiz, sağlam ve hatasız olarak teslim alınması olduğuna göre, ürünlerin arz edilmeden önce kalitesini bu tarz kontrollerle tamamlamak gerekir. Daha çok Fiziksel Kontrol veya Estetik Test olarak gerçekleştirilen bu kalite testlerinde ürünün görünüşünde herhangi bir anormalliğin olmadığı (çizik, çatlak, yanlış veya kötü baskı vb.), ürünün tüm parçalarıyla ambalajlandığı (kullanım kılavuzu, kurulum CD’si, askı aparatı vb.) ve de ambalajlamanın doğru yapıldığı teyid edilmelidir. Açtığı ambalajdan farklı bir ürün çıkan, veya etiketi yırtık bir ürünle karşılaşan, veya ekranında çizikler bulunan ürün teslim alan kullanıcı aldığı ürünün ve üreticinin kalitesinden şüphe duyar.

Kalite ???

Tip Testleri

Gerçekleştirilen bir üçüncü kalite test tipi vardır ki bu daha teknik ve zorlayıcıdır. Tip Testleri genel olarak standartlarda verilmiş olan koşullar altında ürünün işlevini hatasız yerine getirebilmesi, bozulmaması veya olumsuz sonuçlar doğurmamasının kontrolüdür. Ürüne, sektöre ve standartlara göre çok çeşitlilik gösterebilir. Yukarıda verdiğimiz işlev testi örnekleri üzerinden gidecek olursak voltmetrenin yüksek manyetik alan altında uçlarındaki gerilimi doğru ölçmesi, bilgisayar ekranının yakınlara düşen bir yıldırımın ikincil etkisi olarak besleme şebekesine gerilim darbesi geldiğinde verilen görüntüyü doğru göstermesi, ürün ambalajının nakliyekoşullarını gösteren bir titreşim ortamında ürünleri dağılmadan bir arada tutabilmesi, arabanın merkezi kilidinin çok soğuk hava koşullarında her basışta açma kapama yapabilmesi gibi sıralayabiliriz. Buradan görebileceğimiz üzere Tip Testleri, farklı fiziksel, iklimsel, elektriksel, mekanik vb. şartların altında performansının doğrulanmasıdır. Testler nadiren gerçek koşullarda yapılabildiği gibi genel olarak laboratuvar ortamında, standardın öngördüğü şartların benzeşimi (simülasyonu) kullanılarak gerçekleştirilir.

Satınalmış olduğumuz bir ürünün sahip olduğu sertifikalar ve uygulanan testlerin sonunda alınan raporlar kalite belgeleridir…